Merge pull request #51 from yurashrol/patch-2

Create uk.json
pull/52/head
Pål Jørgensen 2019-10-08 14:33:16 +02:00 committed by GitHub
commit fd4268990d
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
1 changed files with 261 additions and 0 deletions

261
language/uk.json Normal file
View File

@ -0,0 +1,261 @@
{
"semantics": [
{
"label": "Опис тесту",
"fields": [
{
"label": "Показати опис"
},
{
"label": "Заголовок",
"description": "Цей заголовок буде відображатися над текстом опису."
},
{
"label": "Текст опису",
"description": "Цей текст буде показано перед початком тесту."
},
{
"label": "Текст кнопки початку",
"default": "Розпочати тест"
},
{
"label": "Зображення тла",
"description": "Додаткове зображення тла для опису."
}
]
},
{
"label": "Зображення тла",
"description": "Необов'язкове зображення тла для набору запитань."
},
{
"label": "Індикатор прогресу",
"description": "Встановіть стиль індикатора прогресу для набору запитань.",
"options": [
{
"label": "Текстовий"
},
{
"label": "Крапковий"
}
]
},
{
"label": "Прохідний відсоток",
"description": "Відсоток від загальної кількості балів, необхідних для проходження тесту."
},
{
"label": "Запитання",
"widgets": [
{
"label": "За умовчанням"
},
{
"label": "Текстовий"
}
],
"entity": "question",
"field": {
"label": "Тип запитання",
"description": "Бібліотека для цього запитання."
}
},
{
"label": "Інтерфейс текстів в тесті",
"fields": [
{
"label": "Кнопка Назад",
"default": "Попереднє запитання"
},
{
"label": "Кнопка Далі",
"default": "Наступне запитання"
},
{
"label": "Кнопка Завершити",
"default": "Завершити"
},
{
"label": "Текст прогресу",
"description": "Текст, який використовується якщо обрано текстовий прогрес.",
"default": "Запитання: @current із @total запитань"
},
{
"label": "Надпис для переходу до певного запитання",
"description": "Ви повинні використовувати заповнювач '%d' замість номера запитання, і %total замість загальної кількості запитань.",
"default": "Запитання %d із %total"
},
{
"label": "Надпис діалогового вікна про авторські права запитання",
"default": "Запитання"
},
{
"label": "Відтворення прогресу",
"description": "Можна використовувати змінні @current і @total",
"default": "Запитання @current із @total"
},
{
"label": "Текст запитань без відповіді",
"default": "Без відповіді"
},
{
"label": "Текст запитань з відповідями",
"default": "Є відповідь"
},
{
"label": "Текст поточного запитання",
"default": "Поточне запитання"
}
]
},
{
"label": "Вимкнути зворотню навігацію",
"description": "Ця опція дозволить вам рухатись тільки вперед в наборі запитань"
},
{
"label": "Випадкові запитання",
"description": "Увімкнути випадковий порядок запитань для відображення."
},
{
"label": "Кількість запитань, які будуть показані:",
"description": "Створити групу випадкових запитань із загальної кількості."
},
{
"label": "Тест завершено",
"fields": [
{
"label": "Показати результати"
},
{
"label": "Кнопка показу відповідей"
},
{
"label": "Відобразити кнопку повторити"
},
{
"label": "Повідомлення про відсутність результатів",
"description": "Текст, який буде відображатися на останній сторінці, коли \"Показати результати\" відключено",
"default": "Завершено"
},
{
"label": "Заголовок зворотнього зв'язку",
"default": "Ваш результат:",
"description": "Цей заголовок буде відображатися в кінці тесту, коли користувач дасть відповіді на всі запитання."
},
{
"label": "Загальний відгук",
"fields": [
{
"widgets": [
{
"label": "За умовчанням"
}
],
"label": "Визначення довільних відгуків для кожного діапазону оцінок",
"description": "Наприклад: 0-20% Погана оцінка, 21-91% Середня оцінка, 91-100% Відмінна оцінка!",
"entity": "range",
"field": {
"fields": [
{
"label": "Діапазон балів"
},
{},
{
"label": "Зворотній зв'язок для певного діапазону оцінок",
"placeholder": "Заповніть відгук"
}
]
}
}
]
},
{
"label": "Старий відгук",
"fields": [
{
"label": "Привітання користувача, який пройшов тест",
"description": "Цей текст буде відображатися над оцінкою, якщо користувач успішно пройшов тест."
},
{
"label": "Коментар для пройденого тесту",
"description": "Цей коментар буде відображатися після оцінки, якщо користувач успішно пройшов тест."
},
{
"label": "Заголовок непройденого тесту",
"description": "Цей текст буде відображатися над оцінкою, якщо користувач не пройшов тест."
},
{
"label": "Коментар непройденого тесту",
"description": "Цей коментар будет відображатися після оцінки, якщо користувач не пройшов тест."
}
]
},
{
"label": "Надпис кнопки показу відповідей",
"default": "Показати відповіді",
"description": "Текст для кнопки показу відповідей."
},
{
"label": "Надпис кнопки повтору",
"default": "Повторити",
"description": "Текст для кнопки повтору."
},
{
"label": "Текст кнопки завершення",
"default": "Завершити"
},
{
"label": "Показати відео до результатів тесту"
},
{
"label": "Включити кнопку пропуску відео"
},
{
"label": "Надпис кнопки пропуску відео",
"default": "Пропустити відео"
},
{
"label": "Відео пройденого тесту",
"description": "Це відео буде відтворено, якщо користувач успішно пройшов тест."
},
{
"label": "Відео непройденого тесту",
"description": "Це відео будет відтворено, якщо користувач не пройшов тест."
}
]
},
{
"label": "Настройки для кнопок \"Показати відповідь\" і \"Повторити\"",
"fields": [
{
"label": "Показати кнопку \"Перевірити\"",
"description": "Ця опція визначає, чи буде кнопка \"Перевірити\" відображатися для всіх запитань."
},
{
"label": "Перевизначення кнопки \"Показати відповідь\"",
"description": "Цей параметр визначає, чи будет кнопка \"Показати відповідь\" відображатися для всіх запитань, відключена для всіх чи настроєна для кожного запитання окремо.",
"options": [
{
"label": "Увімкнена"
},
{
"label": "Вимкнена"
}
]
},
{
"label": "Перевизначення кнопки \"Повторити\"",
"description": "Цей параметр визначає, чи будет кнопка \"Повторити\" відображатися для всіх запитань, відключена для всіх чи настроєна для кожного запитання окремо.",
"options": [
{
"label": "Увімкнена"
},
{
"label": "Вимкнена"
}
]
}
]
}
]
}