Merge pull request #50 from miropuhek/patch-1

Create sl.json
pull/51/head
Pål Jørgensen 2019-10-02 14:14:59 +02:00 committed by GitHub
commit 85d1eb28f2
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
1 changed files with 261 additions and 0 deletions

261
language/sl.json Normal file
View File

@ -0,0 +1,261 @@
{
"semantics": [
{
"label": "Uvod v kviz",
"fields": [
{
"label": "Prikaži uvod"
},
{
"label": "Naslov",
"description": "Naslov je prikazan nad vsebino kviza."
},
{
"label": "Vsebina uvoda",
"description": "Besedilo je prikazano pred začetkom reševanja kviza."
},
{
"label": "Besedilo gumba za začetek kviza",
"default": "Začetek"
},
{
"label": "Slika za ozadje",
"description": "Neobvezno. Slika je prikazana v ozadju uvoda."
}
]
},
{
"label": "Slika za ozadje",
"description": "Neobvezno. Slika je prikazana v ozadju kviza."
},
{
"label": "Indikator napredka",
"description": "Nastavitev prikaza napredka v kvizu (npr. število trenutnega in preostalih vprašanj).",
"options": [
{
"label": "Tekstovni"
},
{
"label": "Pike"
}
]
},
{
"label": "Prag za napredovanje",
"description": "Odstotek, ki je potreben za uspešen zaključek kviza."
},
{
"label": "Vprašanja",
"widgets": [
{
"label": "Privzeto"
},
{
"label": "Tekstoven"
}
],
"entity": "vprašanje",
"field": {
"label": "Tip vprašanja",
"description": "Seznam možnih tipov vprašanj."
}
},
{
"label": "Besedila uporabniškega vmesnika v kvizu",
"fields": [
{
"label": "Besedilo za gumb \"Prejšnje vprašanje\"",
"default": "Prejšnje vprašanje"
},
{
"label": "Besedilo za gumb \"Naslednje vprašanje\"",
"default": "Naslednje vprašanje"
},
{
"label": "Besedilo gumba \"Potrdi\"",
"default": "Potrdi"
},
{
"label": "Besedilo o napredku",
"description": "Besedilo v primeru izbire tekstovnega indikatorja napredka.",
"default": "Vprašanje: @current od @total"
},
{
"label": "Besedilo v primeru skoka na izbrano vprašanje",
"description": "Spremenljivki sta %d in %total.",
"default": "Vprašanje: %d od %total"
},
{
"label": "Besedilo pogovornega okna za avtorske pravice",
"default": "Vprašanje"
},
{
"label": "Izražanje napredka v bralnikih zaslona",
"description": "Spremenljivki sta @current in @total.",
"default": "Vprašanje: @current od @total"
},
{
"label": "Besedilo za vprašanja brez odgovorov",
"default": "Brez odgovora"
},
{
"label": "Besedilo za vprašanja z odgovori",
"default": "Odgovorjeno"
},
{
"label": "Besedilo trenutnega vprašanja",
"default": "Trenutno vprašanje"
}
]
},
{
"label": "Onemogoči premikanje v obe smeri",
"description": "Udeleženci se bodo lahko premikali le naprej."
},
{
"label": "Naključna razporeditev",
"description": "Omogoči prikaz vprašanj po naključnem vrstnem redu."
},
{
"label": "Število vprašanj za prikaz",
"description": "Iz celotnega bazena bo po naključnem vrstnem redu prikazano le izbrano število vprašanj."
},
{
"label": "Zaključek kviza",
"fields": [
{
"label": "Prikaži rezultate"
},
{
"label": "Prikaži gumb z rešitvijo"
},
{
"label": "Prikaži gumb za ponovitev reševanja"
},
{
"label": "Sporočilo o koncu kviza",
"description": "Besedilo se izpiše, ko je onemogočena možnost \"Prikaži rezultate\"",
"default": "Zaključeno"
},
{
"label": "Naslov povratne informacije",
"default": "Rezultat reševanja:",
"description": "Besedilo se izpiše na koncu kviza, ko udeleženec reši vsa vprašanja."
},
{
"label": "Splošna povratna informacija",
"fields": [
{
"widgets": [
{
"label": "Privzeto"
}
],
"label": "Določi ločeno povratno informacijo za vsak razpon rezultatov",
"description": "Primer: 0-20 % Slab rezultat, 21-91 % Povprečen rezultat, 91-100 % Odličen rezultat!",
"entity": "razpon",
"field": {
"fields": [
{
"label": "Razpon rezultatov"
},
{},
{
"label": "Povratna informacija za definiran razpon rezultatov",
"placeholder": "Vnesite povratno informacijo"
}
]
}
}
]
},
{
"label": "Obstoječa povratna informacija",
"fields": [
{
"label": "Naslov ob uspešni rešitvi kviza",
"description": "Besedilo se izpiše nad rezultatom, če udeleženec uspešno opravi kviz."
},
{
"label": "Komentar ob uspešni rešitvi kviza",
"description": "Besedilo se izpiše pod rezultatom, če udeleženec uspešno opravi kviz."
},
{
"label": "Naslov ob neuspešni rešitvi kviza",
"description": "Besedilo se izpiše nad rezultatom, če udeleženec ne opravi kviza."
},
{
"label": "Komentar ob neuspešni rešitvi kviza",
"description": "Besedilo se izpiše pod rezultatom, če udeleženec ne opravi kviza."
}
]
},
{
"label": "Besedilo za gumb \"Prikaži rešitev\"",
"default": "Prikaži rešitev",
"description": ""
},
{
"label": "Besedilo za gumb \"Poskusi ponovno\"",
"default": "Poskusi ponovno",
"description": ""
},
{
"label": "Besedilo gumba \"Potrdi\"",
"default": "Potrdi"
},
{
"label": "Predvajaj videoposnetek ob zaključku kviza"
},
{
"label": "Omogoči gumb za preskok videoposnetka"
},
{
"label": "Besedilo gumba za preskok videoposnetka",
"default": "Preskoči videoposnetek"
},
{
"label": "Posnetek po uspešni rešitvi kviza",
"description": "Videoposnetek se predvaja, če udeleženec uspešno opravi kviz."
},
{
"label": "Posnetek po neuspešni rešitvi kviza",
"description": "Videoposnetek se predvaja, če udeleženec ne opravi kviza."
}
]
},
{
"label": "Nastavitve gumbov \"Prikaži rešitev\" in \"Poskusi ponovno\"",
"fields": [
{
"label": "Določi prikaz gumba \"Preveri\"",
"description": "Nastavitev vpliva na preverjanje odgovorov v vseh vprašanjih (npr. onemogočeno povsod, omogočeno individualno)."
},
{
"label": "Določi prikaz gumba \"Prikaži rešitev\"",
"description": "Nastavitev vpliva na prikaz rešitve v vseh vprašanjih (npr. onemogočeno povsod, omogočeno individualno).",
"options": [
{
"label": "Omogoči"
},
{
"label": "Onemogoči"
}
]
},
{
"label": "Določi prikaz gumba \"Poskusi ponovno\"",
"description": "Nastavitev vpliva na možnost ponovnega poskusa v vseh vprašanjih (npr. onemogočeno povsod, omogočeno individualno).",
"options": [
{
"label": "Omogoči"
},
{
"label": "Onemogoči"
}
]
}
]
}
]
}