Merge pull request #75 from translate-h5p/weblate-h5p-h5p-question-set

Translations update from Weblate
pull/76/head
Pål Jørgensen 2021-05-20 09:37:59 +02:00 committed by GitHub
commit 57ef531abd
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
2 changed files with 14 additions and 14 deletions

View File

@ -82,7 +82,7 @@
},
{
"label": "Popisek pro skok na určitou otázku",
"description": "Musíte použít zástupný symbo '%d' namísto čísla otázky, a %total namísto celkového počtu otázek.",
"description": "Musíte použít zástupný symbol \"%d\" namísto čísla otázky, a %total namísto celkového počtu otázek.",
"default": "Otázka %d z %total"
},
{
@ -134,7 +134,7 @@
},
{
"label": "Žádná zpráva o výsledcích",
"description": "Text zobrazený na konci stránky, když je zakázáno \"Display results\" ",
"description": "Text zobrazený na konci stránky, když je zakázáno \"Zobrazit výsledky\"",
"default": "Dokončeno"
},
{
@ -157,7 +157,7 @@
"field": {
"fields": [
{
"label": "Rozsah skóra"
"label": "Rozsah skóre"
},
{},
{
@ -225,15 +225,15 @@
]
},
{
"label": "Nastavení tlačítek \"Show solution\" a \"Retry\" ",
"label": "Nastavení tlačítek \"Zobrazit výsledek\" a \"Opakovat\"",
"fields": [
{
"label": "Zobrazit tlačítko \"Check\" ",
"description": "Tato volba určuje, zda se u všech otázek zobrazí tlačítko \"Check\" ."
"label": "Zobrazit tlačítko \"Zkontrolovat\"",
"description": "Tato volba určuje, zda se u všech otázek zobrazí tlačítko \"Zkontrolovat\" ."
},
{
"label": "Přepsat tlačítko \"Show Solution\" ",
"description": "Tato volba určuje, zda se u všech otázek zobrazí tlačítko \"Show Solution\" , nebo bude zakázané pro všechny nebo nakonfigurované pro každou otázku samostatně.",
"label": "Přepsat tlačítko \"Zobrazit řešení\"",
"description": "Tato volba určuje, zda se u všech otázek zobrazí tlačítko \"Zobrazit řešení\" , nebo bude zakázané pro všechny nebo nakonfigurované pro každou otázku samostatně.",
"options": [
{
"label": "Povoleno"
@ -244,8 +244,8 @@
]
},
{
"label": "Přepsat tlačítko \"Retry\" ",
"description": "Tato volba určuje, zda se u všech otázek zobrazí tlačítko \"Retry\" , nebo bude zakázané pro všechny nebo nakonfigurované pro každou otázku samostatně.",
"label": "Přepsat tlačítko \"Opakovat\"",
"description": "Tato volba určuje, zda se u všech otázek zobrazí tlačítko \"Opakovat\" , nebo bude zakázané pro všechny nebo nakonfigurované pro každou otázku samostatně.",
"options": [
{
"label": "Povoleno"

View File

@ -220,15 +220,15 @@
},
{
"label": "Ej godkänt-video",
"description": "Denna video kommer att visas om användaren misslyckas med att nå godkänt på denna quiz."
"description": "Denna video kommer att visas om användaren misslyckas med att nå godkänt på denna quiz."
}
]
},
{
"label": "Inställningar för knapparna \"Visa rätt svar\" och \"Försök igen\"",
"label": "Inställningar för knapparna \"Visa lösning\" och \"Försök igen\"",
"fields": [
{
"label": "Visa \"Rätta\" knappar",
"label": "Visa \"Rätta\"-knappar",
"description": "Denna inställning avgör om knappen \"Rätta\" ska visas på alla frågor."
},
{
@ -245,7 +245,7 @@
},
{
"label": "Ignorera knapp \"Försök igen\"",
"description": "Denna inställning avgör om knappen \"Försök igen\" ska visas på alla frågor, vara inaktiverad för alla frågor, eller konfigureras individuellt per fråga",
"description": "Denna inställning avgör om knappen \"Försök igen\" ska visas på alla frågor, vara inaktiverad för alla frågor, eller konfigureras individuellt per fråga.",
"options": [
{
"label": "Aktiverad"