Rickard Skiöld <rickard.skiold@xtractor.se> updated Swedish translation using Weblate @ translate-h5p.tk.

Translate-URL: https://translate-h5p.tk/weblate/projects/h5p/h5p-question-set/sv/

Co-authored-by: Rickard Skiöld <rickard.skiold@xtractor.se>
Co-authored-by: Weblate <noreply@weblate.org>
pull/75/head
Weblate 2021-05-05 11:21:03 +00:00
parent 54eab8babe
commit 1fe6a856df
1 changed files with 4 additions and 4 deletions

View File

@ -220,15 +220,15 @@
},
{
"label": "Ej godkänt-video",
"description": "Denna video kommer att visas om användaren misslyckas med att nå godkänt på denna quiz."
"description": "Denna video kommer att visas om användaren misslyckas med att nå godkänt på denna quiz."
}
]
},
{
"label": "Inställningar för knapparna \"Visa rätt svar\" och \"Försök igen\"",
"label": "Inställningar för knapparna \"Visa lösning\" och \"Försök igen\"",
"fields": [
{
"label": "Visa \"Rätta\" knappar",
"label": "Visa \"Rätta\"-knappar",
"description": "Denna inställning avgör om knappen \"Rätta\" ska visas på alla frågor."
},
{
@ -245,7 +245,7 @@
},
{
"label": "Ignorera knapp \"Försök igen\"",
"description": "Denna inställning avgör om knappen \"Försök igen\" ska visas på alla frågor, vara inaktiverad för alla frågor, eller konfigureras individuellt per fråga",
"description": "Denna inställning avgör om knappen \"Försök igen\" ska visas på alla frågor, vara inaktiverad för alla frågor, eller konfigureras individuellt per fråga.",
"options": [
{
"label": "Aktiverad"