Bohumil Havel <bhavelbrno@seznam.cz> updated Czech translation using Weblate @ translate-h5p.tk.

Translate-URL: https://translate-h5p.tk/weblate/projects/h5p/h5p-question-set/cs/

Bohumil Havel <bhavelbrno@seznam.cz> updated Czech translation using Weblate @ translate-h5p.tk.

 Translate-URL: https://translate-h5p.tk/weblate/projects/h5p/h5p-question-set/cs/

Co-authored-by: Bohumil Havel <bhavelbrno@seznam.cz>
Co-authored-by: Weblate <noreply@weblate.org>
pull/75/head
Weblate 2021-05-05 11:21:03 +00:00
parent e390121f70
commit 54eab8babe
1 changed files with 10 additions and 10 deletions

View File

@ -82,7 +82,7 @@
},
{
"label": "Popisek pro skok na určitou otázku",
"description": "Musíte použít zástupný symbo '%d' namísto čísla otázky, a %total namísto celkového počtu otázek.",
"description": "Musíte použít zástupný symbol \"%d\" namísto čísla otázky, a %total namísto celkového počtu otázek.",
"default": "Otázka %d z %total"
},
{
@ -134,7 +134,7 @@
},
{
"label": "Žádná zpráva o výsledcích",
"description": "Text zobrazený na konci stránky, když je zakázáno \"Display results\" ",
"description": "Text zobrazený na konci stránky, když je zakázáno \"Zobrazit výsledky\"",
"default": "Dokončeno"
},
{
@ -157,7 +157,7 @@
"field": {
"fields": [
{
"label": "Rozsah skóra"
"label": "Rozsah skóre"
},
{},
{
@ -225,15 +225,15 @@
]
},
{
"label": "Nastavení tlačítek \"Show solution\" a \"Retry\" ",
"label": "Nastavení tlačítek \"Zobrazit výsledek\" a \"Opakovat\"",
"fields": [
{
"label": "Zobrazit tlačítko \"Check\" ",
"description": "Tato volba určuje, zda se u všech otázek zobrazí tlačítko \"Check\" ."
"label": "Zobrazit tlačítko \"Zkontrolovat\"",
"description": "Tato volba určuje, zda se u všech otázek zobrazí tlačítko \"Zkontrolovat\" ."
},
{
"label": "Přepsat tlačítko \"Show Solution\" ",
"description": "Tato volba určuje, zda se u všech otázek zobrazí tlačítko \"Show Solution\" , nebo bude zakázané pro všechny nebo nakonfigurované pro každou otázku samostatně.",
"label": "Přepsat tlačítko \"Zobrazit řešení\"",
"description": "Tato volba určuje, zda se u všech otázek zobrazí tlačítko \"Zobrazit řešení\" , nebo bude zakázané pro všechny nebo nakonfigurované pro každou otázku samostatně.",
"options": [
{
"label": "Povoleno"
@ -244,8 +244,8 @@
]
},
{
"label": "Přepsat tlačítko \"Retry\" ",
"description": "Tato volba určuje, zda se u všech otázek zobrazí tlačítko \"Retry\" , nebo bude zakázané pro všechny nebo nakonfigurované pro každou otázku samostatně.",
"label": "Přepsat tlačítko \"Opakovat\"",
"description": "Tato volba určuje, zda se u všech otázek zobrazí tlačítko \"Opakovat\" , nebo bude zakázané pro všechny nebo nakonfigurované pro každou otázku samostatně.",
"options": [
{
"label": "Povoleno"