Merge pull request #46 from mediamaisteri/master

finnish translation
pull/47/head
Pål Jørgensen 2019-06-13 11:11:46 +02:00 committed by GitHub
commit ed95f2fd8d
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
1 changed files with 13 additions and 13 deletions

View File

@ -130,7 +130,7 @@
"label": "Salli painike \"Katso vastaus\""
},
{
"label": "Display retry button"
"label": "Näytä yritä uudelleen -painike"
},
{
"label": "Teksti kun ei tuloksia",
@ -170,23 +170,23 @@
]
},
{
"label": "Old Feedback",
"label": "Vanha palaute",
"fields": [
{
"label": "Quiz passed greeting",
"description": "This text will be displayed above the score if the user has successfully passed the quiz."
"label": "Otsikko onnistuneesti läpäistylle tietovisalle",
"description": "Tämä otsikkoteksti näytetään pisteiden yläpuolella kun käyttäjä on onnistuneesti läpäissyt tietovisan."
},
{
"label": "Passed comment",
"description": "This comment will be displayed after the score if the user has successfully passed the quiz."
"label": "Läpäisykommentti",
"description": "Tämä kommentti näytetään pisteiden perässä jos henkilö on läpäissyt tietovisan onnistuneesti."
},
{
"label": "Quiz failed title",
"description": "This text will be displayed above the score if the user has failed the quiz."
"label": "Otsikko epäonnistuneelle tietovisalle",
"description": "Tämä otsikkoteksti näytetään pisteiden yläpuolella kun käyttäjä on epäonnistunut läpäisemään tietovisan."
},
{
"label": "Failed comment",
"description": "This comment will be displayed after the score if the user has failed the quiz."
"label": "Epäonnistuneen yrityksen kommentti",
"description": "Tämä kommentti näytetään pisteiden perässä jos henkilö ei ole läpäissyt tietovisaa"
}
]
},
@ -228,8 +228,8 @@
"label": "Asetukset \"Näytä vastaus\" ja \"Yritä uudelleen\" painikkeille",
"fields": [
{
"label": "Show \"Check\" buttons",
"description": "This option determines if the \"Check\" button will be shown for all questions."
"label": "Näytä \"Check\" painike",
"description": "Tämä asetus määrittää näytetäänkö \"Check\" painike kaikkien kysymysten yhteydessä."
},
{
"label": "\"Näytä vastaus\"-painike",
@ -258,4 +258,4 @@
]
}
]
}
}