Added Bulgarian Translation

pull/53/head
CEI 2019-06-11 13:55:25 +03:00 committed by GitHub
parent 2d84be9a9f
commit e12916211c
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
1 changed files with 258 additions and 0 deletions

258
language/bg.json Normal file
View File

@ -0,0 +1,258 @@
{
"semantics": [
{
"label": "Въведение в теста",
"fields": [
{
"label": "Показване на въведение"
},
{
"label": "Заглавие",
"description": "Това заглавие ще се показва над въвеждащия текст."
},
{
"label": "Въвеждащ текст",
"description": "Този текст ще се показва преди началото на теста."
},
{
"label": "Текст на бутона за начало",
"default": "Начало на теста"
},
{
"label": "Фоново изображение",
"description": "Незадължително фоново изображение за въведението."
}
]
},
{
"label": "Фоново изображение",
"description": "Незадължително фоново изображение за въпросите."
},
{
"label": "Индикатор на напредъка",
"description": "Стил за индикатор на напредъка.",
"options": [
{
"label": "Текстов"
},
{
"label": "Точки"
}
]
},
{
"label": "Процент за успешно преминаване",
"description": "Процент от Общия брой точки за успешно решение на теста."
},
{
"label": "Въпроси",
"widgets": [
{
"label": "По подразбиране"
},
{
"label": "Текстов"
}
],
"entity": "въпрос",
"field": {
"label": "Тип въпрос",
"description": "Бибилиотека за този въпрос."
}
},
{
"label": "Текстове в теста",
"fields": [
{
"label": "Назад",
"default": "Предишен въпрос"
},
{
"label": "Напред",
"default": "Следващ въпрос"
},
{
"label": "Бутон Край",
"default": "Край"
},
{
"label": "Текст за напредък",
"description": "Текст, който се използва в случай, че е избран да се показва напредъка.",
"default": "Въпрос: @current от @total въпроси"
},
{
"label": "Етикет за преминаване към определен въпрос",
"description": "Трябва да използвате '%d' вместо номер на въпрос и %total вместо общ брой въпроси.",
"default": "Въпрос %d от %total"
},
{
"label": "Етикет за диалогов прозорец Copyright",
"default": "Въпрос"
},
{
"label": "Readspeaker напредък",
"description": "Може да използвате променливи @current и @total за въпросите",
"default": "Въпрос @current от @total"
},
{
"label": "Текст за нерешен въпрос",
"default": "Не е даден отговор"
},
{
"label": "Текст за решен въпрос",
"default": "Даден е отговор"
},
{
"label": "Текст за настоящ въпрос",
"default": "Настоящ въпрос"
}
]
},
{
"label": "Деактивиране на придвижването назад",
"description": "Тази настройка позволява придвижването само напред в теста"
},
{
"label": "Разбъркване на въпросите",
"description": "Позволява разбъркването на въпросите при показване."
},
{
"label": "Брой въпроси, които да бъдат показани:",
"description": "Създава група от произволно подбрани въпроси."
},
{
"label": "Край на теста",
"fields": [
{
"label": "Покажи резултати"
},
{
"label": "Бутон Покажи решение"
},
{
"label": "Няма съобщение за резултати",
"description": "Текст, който ще се показва на последната страница, когато \"Покажи резултати\" не е активирано",
"default": "Завършен"
},
{
"label": "Заглавие за обратна връзка",
"default": "Вашият резултат:",
"description": "Това заглавие ще се показва накрая на теста, когато ученикът е отговорил на всички въпроси."
},
{
"label": "Обща обратна връзка",
"fields": [
{
"widgets": [
{
"label": "По подразбиране"
}
],
"label": "Персонална обратна връзка за всеки диапазон от точки",
"description": "Пример: 0-20% Слаб резултат, 21-91% Среден резултат, 91-100% Отличен резултат!",
"entity": "диапазон",
"field": {
"fields": [
{
"label": "Диапазон на резултата"
},
{},
{
"label": "Обратна връзка за дефиниран диапазон на резултата",
"placeholder": "Въведете обратна връзка"
}
]
}
}
]
},
{
"label": "Стара обратна връзка",
"fields": [
{
"label": "Поздравления за успешно решен тест",
"description": "Този текст ще се показва над резултата, когато ученикът реши теста успешно."
},
{
"label": "Коментар за успешно решен тест",
"description": "Този коментар ще се показва след резултата, когато ученикът реши теста успешно."
},
{
"label": "Заглавие за неуспешно решен тест",
"description": "Този текст ще се показва над резултата, когато ученикът не се справи с теста."
},
{
"label": "Коментар за неуспешно решен тест",
"description": "Този коментар ще се показва след резултата, когато ученикът не се справи с теста."
}
]
},
{
"label": "Етикет за бутон Покажи решение",
"default": "Покажи решение",
"description": "Текст за бутон Покажи решение."
},
{
"label": "Етикет за бутон Опитай пак",
"default": "Опитай пак",
"description": "Текст за бутон Опитай пак."
},
{
"label": "Текст за бутон Край",
"default": "Край"
},
{
"label": "Показване на видео преди резултатите от теста"
},
{
"label": "Разреши бутон Пропусни видеото"
},
{
"label": "Етикет за бутон Пропусни видеото",
"default": "Пропусни видеото"
},
{
"label": "Видео при успех",
"description": "Това видео ще се покаже, когато ученикът премине теста успешно."
},
{
"label": "Видео при неуспех",
"description": "Това видео ще се покаже, когато ученикът НЕ премине теста успешно."
}
]
},
{
"label": "Настройки за бутони \"Покажи решение\" и \"Опитай пак\" ",
"fields": [
{
"label": "Покажи бутони \"Провери\" ",
"description": "Тази настройка определя дали бутон \"Провери\" да се показва за всички въпроси."
},
{
"label": "Отмяна на бутон \"Покажи решение\" ",
"description": "Тази настройка определя дали бутон \"Покажи решение\" да се показва за всички въпроси, да не се показва за всички или да се настройва индивидуално за всеки въпрос.",
"options": [
{
"label": "Активирано"
},
{
"label": "Деактивирано"
}
]
},
{
"label": "Отмяна на бутон \"Опитай пак\" ",
"description": "Тази настройка определя дали бутон \"Опитай пак\" да се показва за всички въпроси, да не се показва за всички или да се настройва индивидуално за всеки въпрос.",
"options": [
{
"label": "Активирано"
},
{
"label": "Деактивирано"
}
]
}
]
}
]
}