JAROSLAW MAZUREK <SCS1643@students.sc.nsw.edu.au> updated Polish translation using Weblate @ translate-h5p.tk.

Translate-URL: https://translate-h5p.tk/weblate/projects/h5p/h5p-question-set/pl/
pull/64/head
Weblate 2020-11-23 11:24:41 +00:00
parent 872c288f21
commit d823ba2b59
1 changed files with 2 additions and 2 deletions

View File

@ -130,7 +130,7 @@
"label": "Przycisk wyświetlania wyników"
},
{
"label": "Display retry button"
"label": "Wyświetl przycisk powtórzenia"
},
{
"label": "Informacja dla braku wyników",
@ -258,4 +258,4 @@
]
}
]
}
}