New translations .en.json (Norwegian Bokmal)

l10n_master
Timothy Lim 2017-08-28 14:40:53 +02:00
parent 718054cef2
commit 921171c3f5
1 changed files with 5 additions and 5 deletions

View File

@ -114,12 +114,12 @@
"description":"Slå på for å nekte å gå tilbake i Question Set"
},
{
"label":"Randomize questions",
"label":"Stokk spørsmålene",
"description":"Slå på for å vise alternativene i tilfeldig rekkefølge."
},
{
"label":"Number of questions to be shown:",
"description":"Create a randomized batch of questions from the total."
"label":"Antall spørsmål som skal vises:",
"description":"Lag et tilfeldig sett med spørsmål."
},
{
"label":"Spørsmålssett avslutning",
@ -147,8 +147,8 @@
"widgets":[
],
"label":"Define custom feedback for any score range",
"description":"Example: 0-20% Bad score, 21-91% Average Score, 91-100% Great Score!",
"label":"Spesifiser en egendefinert tilbakemelding for et poengintervall",
"description":"Eksempel: 0-20% dårlig poengsum, 21-91% gjennomsnittlig poengsum, 91-100% God poengsum!",
"entity":"intervall",
"field":{
"fields":[