Adding Galician (gl) translation

pull/70/head
Antonio Aneiros 2021-01-27 12:00:45 +01:00 committed by GitHub
parent b55096aa31
commit 8a4c1f84f1
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
1 changed files with 261 additions and 0 deletions

261
language/gl.json Normal file
View File

@ -0,0 +1,261 @@
{
"semantics": [
{
"label": "Introdución ao questionario",
"fields": [
{
"label": "Amosar introdución"
},
{
"label": "Título",
"description": "Este título amosarase enriba do texto de introdución."
},
{
"label": "Texto de introdución",
"description": "Este texto amosarase antes de que empece o questionario."
},
{
"label": "Texto para o botón empezar",
"default": "Empezar o Cuestionario"
},
{
"label": "Imaxe de fondo",
"description": "Unha imaxe de fondo opcional para a introdución."
}
]
},
{
"label": "Imaxe de fondo",
"description": "Unha imaxe de fondo opcional para o grupo de preguntas."
},
{
"label": "Indicador de progreso",
"description": "Estilo do indicador de progreso para o grupo de preguntas.",
"options": [
{
"label": "Textual"
},
{
"label": "Puntos"
}
]
},
{
"label": "Porcentaxe para aprobar",
"description": "Porcentaxe da puntuación total requirida para aprobar o cuestionario."
},
{
"label": "Preguntas",
"widgets": [
{
"label": "Por defecto"
},
{
"label": "Textual"
}
],
"entity": "pregunta",
"field": {
"label": "Tipo de pregunta",
"description": "Biblioteca para esta pregunta."
}
},
{
"label": "Textos da interface no cuestionario",
"fields": [
{
"label": "Botón atrás",
"default": "Pregunta anterior"
},
{
"label": "Botón seguinte",
"default": "Pregunta seguinte"
},
{
"label": "Botón rematar",
"default": "Rematar"
},
{
"label": "Texto de progreso",
"description": "Texto usado ao seleccionar progreso textual.",
"default": "Pregunta: @current de @total preguntas"
},
{
"label": "Etiqueta para saltar a unha pregunta determinada",
"description": "Debes usar o marcador '%d' en lugar do número da pregunta, e %total en lugar do número total de preguntas.",
"default": "Pregunta %d de %total"
},
{
"label": "Etiqueta para o diálogo de Copyright da pregunta",
"default": "Pregunta"
},
{
"label": "Progreso do lector de pantalla",
"description": "Pódense usar as variables de pregunta @current e @total",
"default": "Pregunta @current de @total"
},
{
"label": "Texto para preguntas non contestadas",
"default": "Non contestada"
},
{
"label": "Texto para preguntas contestadas",
"default": "Contestada"
},
{
"label": "Texto para a pregunta actual",
"default": "Pregunta actual"
}
]
},
{
"label": "Desactivar a navegación cara atrás",
"description": "Este opción só permitirá o desprazamento cara adiante no Conxunto de Preguntas"
},
{
"label": "Aleatorizar as preguntas",
"description": "Activar para facer aleatoria a orde das preguntas amosadas."
},
{
"label": "Número de preguntas amosadas:",
"description": "Crea un grupo de preguntas aleatorias do total de preguntas."
},
{
"label": "Cuestionario rematado",
"fields": [
{
"label": "Amosar resultados"
},
{
"label": "Amosar botón de solución"
},
{
"label": "Amosar o botón reintentar"
},
{
"label": "Mensaxe para resultado non atopado",
"description": "Texto amosado ao final da páxina cando \"Amosar resultados\" está desactivado",
"default": "Rematado"
},
{
"label": "Cabeceira da retroalimentación",
"default": "O teu resultado:",
"description": "Amosarase esta cabeceira ao final do cuestionario cando o usuario acabe de contestar todas as preguntas."
},
{
"label": "Retroalimentación Xeral",
"fields": [
{
"widgets": [
{
"label": "Por defecto"
}
],
"label": "Define a retroalimentación personalizada para calquera rango de puntuación",
"description": "Exemplo: 0-20% Puntuación mala, 21-91% Puntuación media, 91-100% Puntuación xenial!",
"entity": "rango",
"field": {
"fields": [
{
"label": "Rango de puntuación"
},
{},
{
"label": "Retroalimentación para o rango de puntuación definido",
"placeholder": "Escribe a retroalimentación"
}
]
}
}
]
},
{
"label": "Antiga Retroalimentación",
"fields": [
{
"label": "Título para cuestionario aprobado",
"description": "Amosarase este texto enriba da puntuación se o ususario aproba o cuestionario."
},
{
"label": "Comentario para aprobado",
"description": "Este comentario amosarase despois da puntuación se o usuario aproba o cuestionario."
},
{
"label": "Título para cuestionario non aprobado",
"description": "Este texto amosarase enriba da puntuación se o usuario non aproba o cuestionario."
},
{
"label": "Comentario para non a probado",
"description": "Este comentario amosarase despois da puntuación seo usuario non aproba o cuestionario."
}
]
},
{
"label": "Etiqueta do botón da solución",
"default": "Amosar a solución",
"description": "Texto para o botón da solución."
},
{
"label": "Etiqueta para o botón reintentar",
"default": "Reintentar",
"description": "Texto para o botón reintentar."
},
{
"label": "Texto para o botón rematar",
"default": "Rematar"
},
{
"label": "Amosar vídeo antes dos resultados do cuestionario"
},
{
"label": "Activar botón saltar vídeo"
},
{
"label": "Etiqueta para o botón saltar vídeo",
"default": "Saltar vídeo"
},
{
"label": "Vídeo para aprobados",
"description": "Reproducirase este vídeo se o usuario aproba o cuestionario."
},
{
"label": "Vídeo para non aprobados",
"description": "Reproducirase este vídeo se o usuario non aproba o cuestionario."
}
]
},
{
"label": "Configuración para os botóns \"Amosar solución\" e \"Reintentar\"",
"fields": [
{
"label": "Amosar botóns \"Comprobar\"",
"description": "Esta opción determina se se amosa o botón \"Comprobar\" para todas as preguntas."
},
{
"label": "Anular botón \"Amosar solución\"",
"description": "Esta opción determina se se amosa o botón \"Amosar solución\" para todas as preguntas, se desactiva para todas ou se configura para cada unha individualmente.",
"options": [
{
"label": "Activado"
},
{
"label": "Desactivado"
}
]
},
{
"label": "Anular botón \"Reintentar\"",
"description": "Esta opción determina se se amosa o botón \"Reintentar\" para todas as preguntas, se desactíva para todas ou se configura para cada unha individualmente.",
"options": [
{
"label": "Activado"
},
{
"label": "Desactivado"
}
]
}
]
}
]
}