Rickard Skiöld <rickard.skiold@xtractor.se> updated Swedish translation using Weblate @ translate-h5p.tk.

Translate-URL: https://translate-h5p.tk/weblate/projects/h5p/h5p-question-set/sv/

Co-authored-by: Rickard Skiöld <rickard.skiold@xtractor.se>
pull/84/head
Weblate 2021-10-04 11:31:22 +00:00
parent f5423f34e6
commit 7cf3ae0170
1 changed files with 2 additions and 2 deletions

View File

@ -228,8 +228,8 @@
"label": "Inställningar för knapparna \"Visa lösning\" och \"Försök igen\"",
"fields": [
{
"label": "Visa \"Rätta\"-knappar",
"description": "Denna inställning avgör om knappen \"Rätta\" ska visas på alla frågor."
"label": "Visa \"Svara\"-knappar",
"description": "Denna inställning avgör om knappen \"Svara\" (som visar om svaret var korrekt eller ej) ska visas på alla frågor."
},
{
"label": "Ignorera knapp \"Visa rätt svar\"",