Iñigo Zendegi Urzelai <izendegi@mondragon.edu> updated Basque translation using Weblate @ translate-h5p.tk.

Translate-URL: https://translate-h5p.tk/weblate/projects/h5p/h5p-question-set/eu/

Iñigo Zendegi Urzelai <izendegi@mondragon.edu> updated Basque translation using Weblate @ translate-h5p.tk.

 Translate-URL: https://translate-h5p.tk/weblate/projects/h5p/h5p-question-set/eu/

Co-authored-by: Iñigo Zendegi Urzelai <izendegi@mondragon.edu>
Co-authored-by: Weblate <noreply@weblate.org>
pull/86/head
Weblate 2021-10-31 13:03:45 +00:00
parent e15e4a4daf
commit 6e0d812720
1 changed files with 4 additions and 4 deletions

View File

@ -48,7 +48,7 @@
"label": "Galderak",
"widgets": [
{
"label": "Lehenetsia"
"label": "Lehenetsitakoa"
},
{
"label": "Testuala"
@ -151,7 +151,7 @@
"label": "Lehenetsia"
}
],
"label": "Definitu feedback pertsonalizatua edozein puntuazio tarterako",
"label": "Zehaztu ezazu edozein puntuazio-tarterako feedback pertsonalizatua",
"description": "Adibidez: 0-2%0 Puntuazio txarra, %21-%91 Tarteko puntuazioa, %91-%100 Puntuazio bikaina!",
"entity": "tartea",
"field": {
@ -161,8 +161,8 @@
},
{},
{
"label": "Definitutako puntuazio tarterako feedbacka",
"placeholder": "Bete feedbacka"
"label": "Zehaztutako tartearentzako feedbacka",
"placeholder": "Idatzi ezazu feedbacka"
}
]
}