Rickard Skiöld <rickard.skiold@xtractor.se> updated Swedish translation using Weblate @ translate-h5p.tk.

Translate-URL: https://translate-h5p.tk/weblate/projects/h5p/h5p-question-set/sv/
pull/66/head
Weblate 2021-01-08 21:06:27 +00:00
parent 055b428f21
commit 64d28f204d
1 changed files with 3 additions and 3 deletions

View File

@ -1,7 +1,7 @@
{
"semantics": [
{
"label": "Quiz introduktion",
"label": "Introduktion",
"fields": [
{
"label": "Visa introduktion"
@ -220,7 +220,7 @@
},
{
"label": "Ej godkänt-video",
"description": "Denna video kommer att visas om användaren har misslyckats med att nå godkänt på denna quiz."
"description": "Denna video kommer att spelas upp om användaren misslyckas med denna quiz."
}
]
},
@ -244,7 +244,7 @@
]
},
{
"label": "Ignorera knapp \"Försök igen\" ",
"label": "Ignorera knapp \"Försök igen\"",
"description": "Denna inställning avgör om knappen \"Försök igen\" ska visas på alla frågor, vara inaktiverad för alla frågor, eller konfigureras individuellt per fråga",
"options": [
{