Pål Jørgensen <pal.jorgensen@joubel.com> updated Norwegian Bokmål translation using Weblate @ Deutsche H5P-Übersetzungscommunity.

Translate-URL: http://deutsche-h5p-uebersetzungscommunity.tk/projects/h5p/h5p-question-set/nb_NO/
pull/52/head
Weblate 2019-12-20 22:25:48 +00:00
parent e5a581d490
commit 08abd52928
1 changed files with 7 additions and 7 deletions

View File

@ -15,7 +15,7 @@
"description": "Denne teksten vises før spørsmålssettet starter."
},
{
"label": "Tekst til \"Start\" knappen",
"label": "Tekst \"Start\" knappen",
"default": "Start"
},
{
@ -57,7 +57,7 @@
"entity": "spørsmål",
"field": {
"label": "Spørsmåltype",
"description": "Velg spørsmålstype for dette spørsmålet"
"description": "Velg spørsmålstype for dette spørsmålet."
}
},
{
@ -77,11 +77,11 @@
},
{
"label": "Fremgangstekst",
"description": "Tekst brukt hvis tekstlig angivelse av fremdrift er valgt. Variabler: @current og @total",
"description": "Tekst brukt hvis tekstlig angivelse av fremdrift er valgt. Variabler: @current og @total.",
"default": "Deloppgave @current av @total"
},
{
"label": "Merkelapp ved hopping til spørsmål",
"label": "Merkelapp for hopping til spørsmål",
"description": "Du må bruke plassholderen '%d' istedenfor spørsmålsnummeret, og '%total' istedet for totalt antall spørsmål.",
"default": "Spørsmål %d av %total"
},
@ -130,7 +130,7 @@
"label": "Vis resultatknapp"
},
{
"label": "Display retry button"
"label": "Vis \"Prøv igjen\" knappen"
},
{
"label": "Melding når resultater ikke vises",
@ -148,7 +148,7 @@
{
"widgets": [
{
"label": "Default"
"label": "Standard"
}
],
"label": "Spesifiser en egendefinert tilbakemelding for et poengintervall",
@ -258,4 +258,4 @@
]
}
]
}
}